زیبایی همانند هنر خدا

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سلام به تو دوست عزیز که با عشق و محبت همراه علی خلیلی فر هستی .

 

درسی از گیاه

گیاهی را که از دل سنگ بیرون آمده بود.

آن گیاه می خواهد به شما نشان دهد که شعور یک گیاه تا چه اندازه ای است.

جهان هستی بر پایه شعور پایه گذاری شده است.

یعنی هر چیزی که شما در جهان می بینید درونش شعور است.

 

جهان و خداوند متعال که این جهان هستی را به وجود آورده است و جهان به این بزرگی را برای ما خلق کرده و هنرمند بزرگ جهان هستی است.

خدا در کل مخلوقاتش فقط به ما گزینه اشرف مخلوقات را داده است، به خاطر اینکه روح هنری خود را در ما دمیده و به ما عقل داده است.

ما می توانیم با این روح تصمیم گیری کنیم، می توانیم زندگیمان را تغییر دهیم، می توانیم نگرش خدا را داشته باشیم، نگرش هنریش را.

 

قدرت و عظمت جهان

همه زیبایی های جهان به دلیل عقل و شعور و به خاطر آفرینش جهان هستی است.

یعنی شما اگر قوانین هنر جهان هستی را متوجه شوید دیگر به هیچ کس نیاز ندارید.

شما متصل می شوید به خود هنرمند واقعی، خود هنرمند مرکزی، هنرمندی که مرکزیت جهان هستی را در برگرفته است و جهان به این بزرگی را مدیریت می کند.

 

با تمام قدرتش و با تمام عظمت و زیبایی که دارد جهان هستی را مدیریت می کند.

به قول  معروف بدون اذن خدا یک برگ از درخت نمی افتد.

 

جهان کاملا بر اساس قوانین هنر است

قوانین هنری که خدا خلق کرده است و آن را در اختیار ما قرار داده است، که ما از آن ها استفاده کنیم، بهره مند شویم و از آن لذت ببریم و زندگیمان را بچرخانیم و در نهایت به موفقیت برسیم.

 

به قلب هنر برسیم.

قلب هنر خدا را درک کنیم.

این همه زیبایی ها، این همه نعمت، هر قسمتی از زندگی را که نگاه می کنید پر از زیبایی هاست.

 

پر از بزرگی و نشاط، پر از شادی و ثروت.

شما شخصی بی نهایت ثروتمند هستید.

شما نیازی به هیچ چیزی ندارید.

پول ها، ثروت ها، ماشین ها این ها ابزارهایی هستند که ما به وجود آورده ایم.

ولی جهان هستی به آن نیاز ندارد.

خدا به آن ها نیاز ندارد.

 

ما فقط باید قلب هنر خدا را درک کنیم و زیبا شناسی های خدا را کشف کنیم.

خودتان را کشف کنید.

شما خودتان خالق هستید.

شما خودتان یک هنرمند بزرگ هستید.

هنرمندی که می تواند مثل خدا زیبایی خلق کند.

 

وقتی تابلویی می کشید و گالری می زنید، وقتی عکاسی می کنید، زمانی که افراد دیگر آثار شما را می بینند، لذت ببرند و به آرامش برسند.

همان طور که خدا با جهانش، با این همه زیبایی اش، با این همه جنگل ها، درخت ها، کوه ها، گل ها، چمنزارها و دشت ها به ما به طور رایگان آرامش می دهد.

 

ما چرا از این هنر فوق العاده که به رایگان در اختیار ما قرار گرفته است الگو نمی گیریم؟

چرا از آن استفاده نمی کنیم؟

 

شعور گیاه

مقداری به قبل بر می گردم و در مورد آن گیاه توضیح می دهم.

وقتی که گل یا گیاهی می خواهد از دل خاک بیرون بیاید، چه یک دانه یا یک ریشه درخت، با خودش فکر می کند.

 

چون شعور دارد با خودش فکر می کند که آیا من این ریسک را انجام دهم یا خیر؟

آیا من جسارت برای بلند شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، شکوفا شدن و رشد کردن را دارم یا خیر؟

ما به آن گیاه آب، کود، نور خورشید یا نور مصنوعی می دهیم و با آن صحبت می کنیم.

گیاه دوباره در حال فکر کردن است، فکر می کند که واقعا از دل خاک بیرون بیاید یا خیر.

 

آن دانه ها و آن ریشه هایی که از دل سخت ترین سنگ ها و از دل خاک بیرون می آیند، آنها شعور تکامل یافته هستند.

آنها شعورهای برنده هستند.

مثل ما انسان ها،که بین میلیون ها کروموزوم ناگهان شما خلق شدید.

شما، همان شخص برنده هستید.

همین شمایی که تصویر من را می بینید

یا صدای من را می شنوید و یا در حال خواندن متن هستید.

 

شما در همین لحظه یک فرد برنده هستید و برنده تر از این، که شما هنر را درک کرده اید.

شما هنرمند هستید، شما در جهان هستی فوق برنده هستید.

وقتی که آن گیاه رشد می کند و بلند می شود، بعضی از آنها بیرون نمی آیند.

آنها از شعور کمی برخوردارند.

 

آنها دقیقا مثل ما زمینی ها، مثل ما انسان ها افرادی هستند که می گویند ولش کن.

ما تا اینجا آمده ایم، دقیقا یک سانتی متر مانده به موفقیتشان، یک لحظه، یک مقدار مقاومت بیشتر مانده تا به کل ثروت جهان هستی که درون آن آرامش است برسند.

 

 

آرامش فقط ثروت مادی نیست

بلکه منظور آرامش درونی است که به آن ثروت می گوییم.

وقتی شما به این نقطه برسید، شما یک انسان آگاه، الهی و هنرمندی که خدا را درک کرده است هستید.

خدا را وارد قلبتان کنید و با تمام وجود همه مسائل و اتفاقاتی که اطرافتان می بینید احساس کنید.

از آنها درس بگیرید، از آنها الگو برداری کنید.

 

تک تک چیزهایی که خدا در این جهان آفریده است به ما آموزش و درک می دهد.

به ما نشان می دهد که بیایید بهتر و زیباتر زندگی کنید.

 

خدا به طور مستقیم با ما صحبت نمی کند، که اگر این اتفاق می افتاد به ما می گفت:

چرا این مسیر را می روید؟

از این مسیر حرکت کنید!

 

 

خدا را درک کنید

خدا با جهان هستی اش، با گیاهان و دریاها و با آن گیاه که از دل سنگ بیرون آمده است با شما صحبت می کند.

 

چه درسی به شما می دهد؟

درس انگیزه، درس مقاومت، درس اینکه دلسرد نشوید.

همه جهان هستی به همین شکل است.

 

تا به حال دیده اید که یک درخت در حال رشد بترسد از اینکه وای نکند امسال میوه ندهم؟!

مگر می شود؟

مگر امکان دارد؟

 

درختی که بزرگ می شود و به بلوغ می رسد با خودش حرف می زند که:

نکند من امسال پرتقال ندهم؟!

خیلی عجیب است!

 

تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟

این موضوع در مورد انسان ها هم صدق می کند.

شما در این جهان به هر چیزی که بخواهید می رسید، چون خدا را دارید.

خواهشا موفقیتتان را در دست افراد دیگر نبینید.

این اشتباه و کفر است!

 

مثلا وقتی می خواهید در جایی استخدام شوید،

فکر می کنید صحبت و کمک گرفتن از انسانهای پر قدرت و بزرگ کارتان را حل می کند،

اما این تفکری غلط است.

 

شما خدا را دارید.

شما عظمت و قدرت بی کرانی را دارید که خدا نام دارد.

همان کسی که این جهان را خلق کرده است.

 

همان کسی که دقیقا شما را آفریده است تا جهانتان را زیباتر کنید و خداوند حمایت می کند از شخصی که به او ایمان و یقین داشته باشد.

خواهشا قرآن را مطالعه کنید؛ سوره ابراهیم را بخوانید و ببینید که واقعا چقدر جهان هستی بزرگ است.

تمام انسانهایی که روی کره زمین هستند همه آگاه هستند.

ما باید از این آگاهی هایی که خداوند به ما و در قلب ما جای داده است، استفاده کنیم.

 

سخنی با شما

دوست دارم که مشارکت داشته باشید و شب و روز به سایت مراجعه کنید.

مقالات را مطالعه کنید و افکارتان را بزرگ کنید.

اهدافتان را یادداشت کنید و ببیند که به همه اهداف می رسید!

وقتی که شروع می کنید به تغییر، جهان آهسته آهسته خودش را نشان می دهد.

 

من به شما هیچ قولی نمی دهم که در این مسیر اتفاقات ناگوار نیفتد!

به خاطر اینکه حتی اتفاقات ناگوار باعث پیشرفتتان می شود، پس نگران نباشید.

از این بابت که دوست شما، کنارتان بگذارد!

خانواده تان شما را طرد کنند!

 

این ها همه آزمایشات الهی هستند که می خواهند ببینند،

شما چقدر لایق تغییر هستید؟

چقدر دنبال تغییر هستید؟

چقدر دنبال خواسته هایتان هستید؟

 

پس لیاقت خودتان را به خدا نشان دهید و ایمان و یقینتان را به خدا بیشترکنید و خدا را وارد قلبتان کنید.

یک خبر خوب به شما می دهم که خدا به مرور درجه آزمایشات و سخت گیریش را پایین می آورد.

دقیقا کارهایی که با من می کند!

 

خدای واقعی را ببینید.

این همه پیامبر آمده است که به ما اعلام کنند، چقدر خدا زیباست و چقدر می توانیم به تمام اهداف خود برسیم.

 

 

درخواست کنید

بیشتر فکرکنید.

بیشتر تفکر کنید و در خواست های بزرگ از خدا بخواهید.

در خواست های محدود نکنید!

او کارهایتان را انجام می دهد،

همان طوری که کارهای من را سر و سامان می دهد و کارهایم به بهترین نحو انجام می شود.

من امروز با یکی از دوستانم در شرکت  صحبت می کردم

و می گفتم که همه کارها خود به خود پیش می رود!

 

اصلا برنامه ریزی پشت آنها نیست.

من در قدیم برنامه ریزی می کردم، ولی از زمانی که خدای واقعی را شناختم اصلا به برنامه ریزی نیاز ندارم.

خود خدا به من می گوید که امروز این کار را انجام بده و فردا فلان کار را انجام بده.

در این مسیر فقط لذت می برید.

 

یعنی زمانی که خدا را وارد قلبتان کردید، وقتی اسم خدا را می آروم تپش قلبم ده برابر می شود.

دلم می خواهد شما هم این لحظات را درک کنید.

می خواهم قلبتان آنقدر بتپد که بگویید،

 

علی خلیلی فر تو با ما چکار کردی؟

همه چیز در حال درست شدن است، همه چیز عالی شده است، اصلا همه با من خوب رفتار می کنند و زندگیم جادو شده است.

هر کسی که من را می بیند می گوید که

چه شد که ناگهان اینقدر تغییر کردی؟

چه تحولی در تو به وجود آمده است؟

 

خدا را وارد قلبتان کنید، که همه بگویند که زندگی شما جادو شده است!

جادو نیست، خدا را وارد قلبتان کرده اید، خود خودتان شده اید.

به خود واقعیتان رسیده اید.

 

شما از طبیعت هستید، پس دوباره وارد طبیعت شوید. وارد شوید!

 

موفق و پیروز باشید

در پناه خداوند یکتا و هنرمند، هنرمندانه زندگی کنید.

فعلاخدا نگهدار

علی خلیلی فر

6 فروردین 99

دیدگاهتان را بنویسید