صدای هنر خدا

صدای هنر از زبان خدا

شبکه های اجتماعی

یکی از پرکارترین اعضا بدن انسان گوش و یکی از مهمترین ورودی های مغز تصویر است،

جهان و طبیعت موسیقی دارد که با گوشهایمان می شنویم،

صدای طبیعت یعنی همان خداوند،

صدایی که با ما سخن می گوید، بله درست خواندید!

خداوند با طبیعتش با ما سخن می گوید.

خداوند در صداهای تولید شده ۲ مرکزیت قرار داده برای ۲ برداشت از ۲ انسان متفاوت!

یک انسان از صدای طبیعت لذت می برد و یک انسان دیگر از صدای طبیعت فراری است،

خوش به سعادت انسانی که با درک قوانین خدا و صدای هنر خدا از هر لحظه از آن لذت می برد،

لذا انسانی که به پا می خیزد تا جهان خدا را درک کند،

پاداش این برخواستن اراده خداوند است تا صداهای واقعی خودش را به آن انسان بصورت الهامات نشان دهد،

الهامات دریافتی، زندگی هر انسانی را در تمامی جنبه های زندگی متحول خواهد کرد.

درک طبیعت خداوند و گوش دادن به صدای هنر الهی باعث می شود که موج اصلی الهامات را دریافت کنیم.

مثل موج رادیو، که برای دریافت دقیق کانال نیاز به تنظیم آن داریم،

انسان برای دریافت الهامات و صدای هنر خدا باید دقیق تنظیم شود،

قدم اول برای درک صدای هنر خدا نوشتن آن است،

نوشتن و سپاسگذاری از صداهایی که به ما آرامش می دهد.

مثل صدای پرندگان، صدای باران، صدای دریا، صدای قدم زدن بر روی برگ ها و…

وقتی در مسیر کشف هنر الهی هستی گوش هایت تیزتر و توجهت چندین برابر می شود!

شاید بگویید چرا؟

چون هم جهت با موج هنر الهی شده ای و در این مسیر طبیعت و خداوند تو را همراهی خواهند کرد و جهان تو را در مسیر درست شناخت صدای هنر خدا قرار می دهند.

صدای هنر الهی هیچ کدام شبیه هم نیست،

شما هیچ موج صدایی را در طبیعت نمی توانید پیدا کنید که مشابه هم باشد!

تمامی این صدا ها با یک برنامه ریزی دقیق خلق شده تا در کنار هم جهان به این زیبایی و هنرمندانه رو تشکیل دهد.

۱ دیدگاه برای “صدای هنر خدا

دیدگاهتان را بنویسید