به وب سایت استاد علی خلیلی فر نخستین سخنران انگیزشی هنر در جهان خوش آمدید.
Ali Khalilifar First Motivational Speech In The World Of Art

به کمک BABANART و استاد علی خلیلی فر هنر و ثروت را با هم لمس کن!

هم اکنون ثبت نام کنید

 

| صوتی های   BABANART

تمام صوتی ها

ویدئوهای   BABANART

تمام ویدئوها

مقالات   BABANART

تمام مقالات

| محصولات   BABANART

تمام محصولات

محصولات دانلودی و فیزیکی انتشارات بابان

%50
قیمت اصلی :
۱۹۶۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۹۸۰۰۰ تومان
%50
قیمت اصلی :
۱۳۸۰۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۶۹۰۰۰۰ تومان
%50
قیمت اصلی :
۱۹۸۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۹۹۰۰۰ تومان
%50
قیمت اصلی :
۲۳۹۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۱۲۰۰۰۰ تومان

پروژه خلاقیت های بابان استارتر

محصولات فیزیکی و دانلودی هنرمندان

%8
قیمت اصلی :
۷۳۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۶۷۰۰۰ تومان
%10
قیمت اصلی :
۶۳۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۵۷۰۰۰ تومان
%10
قیمت اصلی :
۶۳۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۵۷۰۰۰ تومان