قیمت برای شما :
۲۳۶,۰۰۰ تومان
%50
قیمت اصلی :
۶۳۹۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف :
۳۱۹۰۰۰ تومان
قیمت برای شما :
۱,۳۶۹,۰۰۰ تومان